* نمایش گزینه های فوق با توجه به اطلاعات ثبت شده متغییر می باشد.

تاریخ ثبت آدرس
منطقه قیمت کل/ ودیعه
متراژ
نوع واگذاری نوع ملک
آپارتمان رهن/اجاره 200 متر 1,000,000 تومان 09 استاد معين - kk... 1397/3/29 توضیحات...
آپارتمان رهن/اجاره 50 متر 30,000,000 تومان 21 تهرانسر - نفت جنوبی،کوچه 46... 1396/4/9 توضیحات...
مغازه فروش 22.5 متر 780,000,000 تومان 21 تهرانسر - خیابان 22ااصلی ... 1396/4/9 توضیحات...
آپارتمان فروش 68 متر 191,500,000 تومان 21 تهرانسر - شهرک دریا ،خیابان ... 1396/4/9 توضیحات...
آپارتمان فروش 50 متر 140,000,000 تومان 21 تهرانسر - نفت جنوبی،کوچه 46... 1396/4/9 توضیحات...
آپارتمان فروش 75 متر 285,000,000 تومان 21 تهرانسر - شهرک پاسداران... 1396/4/9 توضیحات...
آپارتمان فروش 90 متر 280,000,000 تومان 21 تهرانسر - پروژه هاشمی نژاد ،... 1396/4/9 توضیحات...
آپارتمان فروش 61 متر 158,600,000 تومان 21 تهرانسر - کوچه 28 اصلی... 1396/4/8 توضیحات...
آپارتمان فروش 94 متر 278,000,000 تومان 21 تهرانسر - پروژه هاشمی نژاد ... 1396/4/8 توضیحات...
آپارتمان فروش 128.5 متر 475,000,000 تومان 21 تهرانسر - خیابان 18 اصلی ... 1396/4/8 توضیحات...
آپارتمان فروش 72 متر 178,000,000 تومان 21 تهرانسر - قبادجنوبی،کوچه امی... 1396/4/8 توضیحات...
آپارتمان رهن/اجاره 85 متر 55,000,000 تومان 21 تهرانسر - خیابان 44اصلی... 1396/4/8 توضیحات...
آپارتمان فروش 61 متر 143,350,000 تومان 21 تهرانسر - چهارراه صدف،خیابان... 1396/4/8 توضیحات...
آپارتمان فروش 106 متر 286,200,000 تومان 21 تهرانسر - کیاشمشکی ... 1396/4/7 توضیحات...
آپارتمان فروش 76 متر 288,800,000 تومان 21 تهرانسر - خیابان قباد شمالی... 1396/4/7 توضیحات...
برنامه نویسی و طراحی شده توسط گروه بهتاپ